Sun. Jan 17th, 2021

APL રેશનકાર્ડ માંથી BPL રેશનકાર્ડ બનાવવા સૌથી પહેલા શું કરવુ?

 • તમારી પાસે આ રેશનકાર્ડ હશે
  • APL – APL1
  • NON NFSA
  • BPL
  • NFSA
  • ANTYODAY – PHH

અરજી ક્યાં કરવાની રહેશે?

 • નજીક ની મામલતદાર કચેરીમાં કે સીટી મામલતદાર કચેરીમાં જવાનું રહેશે.

BPL યોજના હેઠળ આવરી લેવાના કુટુંબો નકકી કરવાના ધોરણો

 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે અરજદારના કુટુંબની સરેરાશ માથાદીઠ માસિક આવક રૂપિયા 324/- થી ઓછી હોવી જોઈએ
  • 324 X 12 = 3888 (વાર્ષિક) એક વ્યક્તિની.
 • શહેર વિસ્તાર માટે રૂપિયા 501/- થી ઓછી હોવી જોઈએ.
  • 501 X 12 = 6012 (વાર્ષિક) એક વ્યક્તિની.

BPL કાર્ડ માટેના ધોરણો

 • અરજદાર ખેત મજુર હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર એક એકરથી ઓછી જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર કુટુંબના ભારણ પોષણ માટે મજૂરીકામ અર્થે સ્થળાંતર કરતો હોવો જોઈએ.

WhatsApp group’s joine: Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *